مترجم سایت

سران فتنه را محاکمه کنید مایه ننگ ملت خواص بی بصیرت آموزش کامل ساخت دومین رایگان TK - نارسینا
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

این نوع دامنه برای وبلاگها و سایت هایی مورد استفاده قرار می گیرد، که در فضاهای رایگان قرار دارند مانند سایت هایی که در فضای رایگان Netfrims قرار دارند همچنین وبلاگ هایی که در سرویس های وبلاگ رایگان مانند پرشین بلاگ ، بلاگ اسکای، بلاگر، میهن بلاگ و هر سرویس دیگر می توانند آدرس وبلاگ خودرا تغییر دهند. برای این منظور ابتدا ...

این نوع دامنه برای وبلاگها و سایت هایی مورد استفاده قرار می گیرد، که در فضاهای رایگان قرار دارند مانند سایت هایی که در فضای رایگان Netfrims قرار دارند همچنین وبلاگ هایی که در سرویس های وبلاگ رایگان مانند پرشین بلاگ ، بلاگ اسکای، بلاگر، میهن بلاگ و هر سرویس دیگر می توانند آدرس وبلاگ خودرا تغییر دهند. برای این منظور ابتدا به سایت http://www.dot.tk بروید و درقسمت register a new domain نام دامنه مورد نظر خود را بنویسید و OK را کلیک کنید. ( در مواقعی در همین قسمت پیغام دریافت میکنید که نام مورد نظر شما قبول شده و میتوانید وارد آدرس جدید شوید و دیگر احتیاج به انجام مراحل زیر نیست ) اگر نام پیشنهادی شما قبلا توسط شخص دیگری به ثبت نرسیده باشد، به صورت اتوماتیک به قسمت دوم ارجاع داده می شوید در این بخش در قسمت : Your current web address آدرس کامل سایت یا وبلاگ خود را بنویسید. بعد از این کار در قسمت Website description توضیح کاملی از سایت خود بنویسید. از قسمت Please select the category that fits your website نوع فعالیت وبلاگ و یا سایت را نیز مشخص کنید. مثلا Music بعد از آن باید نوع زبان را انتخاب کنید. می توانید زبان را English انتخاب نمایید. در مرحله سوم شما باید کلمات کلیدی سایت خود را در جاهایی که مشخص شده وارد کنید. سایتی که مثلا در باره موسیقی و آموزش گیتار و . . . است باید این کلمات را به انگلیسی و فارسی وارد کند تا گوگل و دیگر موتورهای جستجو بتوانند سایت را مورد جستجو قرار داده، و به طور ساده تر سایت شما را نیز در نتایج جستجو ها نمایش دهند. بعد از این کار از قسمت A closer look at your website چند گزینه دلخواه دیگر را نیز انتخاب نمایید. سپس از قسمت Word verification عین کلمه ای را که در زیر آن بصورت بزرگ نوشته شده تایپ کنید. قسمت Ambassador Coupon Number را دستکاری نکنید و به مرحله سوم بروید.( با کلیک بر روی گزینه Continue ) مرحله آخر هم برای وارد کردن اطلاعات خودتان است. آدرس ، کد پستی ، شمار تلفن و ...که نیازی نیست آنها را به صورت صحیح وارد نمایید . تنها چیزی که مهم است و باید صحیح باشد یک Email معتبر و کلمه عبوری که با آن وارد ایمیل خودتان میشوید . برای وارد شدن به قسمت تنظیمات دامین باید در صفحه اول بر روی گزینه MYtk کلیک کنید. بعد از آن آدرس ایمیلی را که در مرحله آخر وارد کرده بودید به همراه پسوردی که داده بودید را وارد میکنید و وارد کنترل پنل دامنه Tk خود می شوید. همه چیز تمام شد. شما صاحب یک دامین TK رایگان هستید. و از این پس به جای نام طولانی و گیج کننده وبلاگ خود می توانید آدرس دامنه TK خود به دوستان و آشنایان بدهید. توجه..باید کدی که به آدرس ایمیل شما فرستاده میشود را از طریق سایتی که همراه کد است وارد کنید تا به مرحله بعدی وارد شوید.
وبلاگ و وبلاگ نویسی

الف)مقدمه:

وبلاگ هافضاهایامحیط هائی هستنددرشبکه ی ارتباطی جهانی که می توان درآن هادرباره ی یک موضوع معین یاچندموضوع مختلف مطلب نشرداد( ارسال کرد). برخلاف وب سایت های عادی، وبلاگ ها امکان تایپ وارسال سریع رافراهم می سازندکه ممکن است ازهرجائی، درهرزمانی وازهرمنبعی صورت گیرد. بهترین خاصیت وبلاگ هااین است که مشوق بحث وگفتگووتبادل افکارتوسط مشارکین متعددونه فقط منتخبینی معدود، می باشند. گاهی به وبلاگ « بلاگ» هم می گویند وبه عمل ارسال ویانشرمطلب دریک وبلاگ نیزا غلب« بلاگ نویسی» گفته می شود. درمحیط های آموزشی، به این پدیده « بلاگ آموزشی» ویا «بلاگ مدرسه ای» می گویند.

ب) راه های عملی برای بلاگ نویسی:

بلاگ نویسی آخرین دستاوردپدیده ی اینترنت است، که بعدازای بوک هاوانجمن های آن لاین، ظاهرشده است. ای بوک هاوصفحات خانگی وانجمن هاهنوزهم به حیات خودادامه می دهند؛ امادیگرچنگی به دل نمی زنند. بلاگ نویسی عبارت است ازایجادیک بلاگ یاوبلاگ دریک صفحه ی اینترنتی که متضمن ورودی ها یاارسال های روزنامه گونه وبه روزآمده، می باشد. بلاگ نویسی اخیراً موردتوجه رسانه هاهم قرارگرفته است، تاجائیکه دربعضی روزنامه هاومجله ها، به طورروزانه، مقالات جدیدی دراین باره ظاهرمی شود. بعضی ازوب سایت ها ، مثل MSNBC.COMوبرخی ازروزنامه هامثل گاردین، اخیراً اقدام به تأسیس بلاگ کرده اند. حال شماهم نظربدهید؛ ازنظرشماوبلاگ به چه معنی است؟ آیامایلیدیکی ازآن هارابرای خودایجادنمائید؟

وبلاگ هاعموماً یک موضوع معین ویازندگی حصوصی یک نفرراپوشش می دهندوشامل ورودی ها یاارسال های کوتاه روزنامه گونه( معمولاً یک یادوپاراگراف)، روی یک صفحه وب هستند. هرارسال یک بلاگ، معمولاً به یک یاچندوب سایت دیگرکه به همان مطلب وموضوع می پردازند، لینک داده می شود. مثلاً یک وبلاگ که درباره ی بشقاب پرنده ها است، ممکن است شامل مطلبی درباره ی مواجهه با یک بشقاب پرنده درشیلی باشدکه همزمان به چندین منبع دیگرحاوی همین مسائل، لینک شده باشد. وبلاگ هائی هم هست که بطورگروهی اداره می شوند(وبلاگ های جمعی) ونیزوبلاگ هائی موجوداست که اصطلاحاً بازمی باشندواجازه می دهندهرکسی درآن ها مطلب بنویسد. این نوع وبلاگ هامعمولاً یک مدیردارندکه ارسال هاراکنترل می کندومواردی راکه مناسب اهداف آن نیست حذف می نماید. وبلاگ ها اغلب درصفحه ی اول خودجدیدترین ارسال هایشان را نمایش می دهندونیزدارای یک بایگانی هستندکه حاوی بلاگ های قدیمی تراست. وبلاگ ها یاروی یک مبحث یاموضوع معین متمرکزمی شوندویابسان یک صفحه ازیک روزنامه، فقط شامل تجارب مختلف صاحب بلاگ می باشند. وبلاگ های موضوعی، ازتنوع فرواوان برخوردارندوهم اکنون صدهاهزارنمونه ازآن هابه مسائلی چون سیاست، جنگ، علم، تکنولوژی، اینترنت، انواع کتاب ها، تحقیقات فضائی، علوم پزشکی، فعلیت های دانشگاهی، آسیا، آفریقاوغیره، مشغول می باشند. علی رغم تب وتاب بلاگ نویسی، وبلاگ هاچندان هم جدیدنیستندونمونه هائی ازآن ها، ازسال های 1990موجودبوده است. نرم افزارهای جدیدوسرورهای امروزی، کاربلاگ نویسی رابسیارآسان نموده است وبه گسترش ناگهانی وبلاگ هامنجرشده است.

اگرفکرمی کنیدوقت وانرژی کافی داریدومی توانیددرباره ی یک موضوع معین اطالاعاتی ارائه دهیدویااگرصرفاً مایلیددرباره ی خودتان صحبت کنید، می توانیدیک وبلاگ تأسیس نمائید. یک وبلاگ چیزی متفاوت ازیک صفحه ی وب نیست؛ به همین دلیل ممکن است توسط مزاحمان اینترنتی کشف وموردسوء استفاده قرارگیرد. اگردنبال شهرت هستید، بدانیدکه تعدادبسیاری ازوبلاگ ها حتی یک مراجعه کننده هم ندارند. ایجادوبلاگی که مرتباً تعدادزیادی مراجع داشته باشد، کارآسانی نیست. وبلاگ هائی که معروف می شوند، آن هائی هستندکه بطورروزانه محتویاتشان تجدیدمی شود؛ اقدامی که مستلزم کاروزحمت فراوان است. یک دلیل برای اجتناب ازایجادوبلاگ این است که این کارممکن است شماراازکاروسرگرمی وکتابت وغیره بازدارد؛ باوجوداین، یک وبلاگ می تواندتمرین های نوشتاری خوبی رابرای شماباعث شود. اگرمثلاً یک مؤلف هستید، ایجادیک وبلاگ پیرامون مسائل ومواضیع کتاب هایتان، ممکن است به نفع شماباشد. بعضی ازنویسندگان داستان های تخیلی، باوبلاگ های خود، به کارشان رونق بسیارمی بخشند. شمااگرتوجهی به انتفاع واشتهارندارید، وفقط احساس می کنیدکه می خواهیدچیزی بگوئید، ایجادوبلاگ برایتان بسیارمفیدخواهدبود.


ج) نتیجه گیری:

بلاگ نویسی قطعاً طریقی جدیدوجالب است برای تبادل اطلاعات. خوانندگان امروزی به این پدیده نوین علاقه دارند، چون اولاً بلاگ هابه راحتی قابل خواندن هستندوثانیاً خیلی سریع اطلاعات راانتقال می دهند. بلاگ نویسی منافع خوبی هم برای نویسنده داردوبه اوکمک می کندمردم رابه نوشته های خودجذب نماید. باافزایش وبلاگ هادررسانه ها، کاربیشتری برای روزنامه نگاران ونویسندگان فراهم می شود. کسانی که برای بلاگ نویسی استخدام می شوند، نیازی به حضوردراداره ندارندومی توانندکارشان رادرمنزل، بایک کامپیوترشخصی انجام دهند. شمااگرخودتان هم به بلاگ نویسی اقدام نمی کنید؛ می توانیدبعضی بلاگ های دیگران رامطالعه نمائیدوبااین قالب تازه ی اینترنتی آشناشویدوازآن بهره ببرید. عاقبت تب بلاگ نویسی هم فروکش خواهدکرد؛ اما احتمال داردکه درجرگه ی نویسندگان ورسانه ها، همچنان به عنوان قالبی کاربردی برای ارائه ی سریع اطلاعات ونیزبه عنوان ابزاری برای خوانندگانی که طالب خلاصه ی اخباروتفاسیرآن هستندوهمچنین برای کسانی که فقط می خواهندباایده هاونظریات خارج ازعرصه ی رسمی رسانه هاباخبرشوند، باقی بماند.


د) چندنکته درباره ی ایجادوبلاگ:

پس ازسیروگشتی درتعدادی ازوبلاگ های موفق، زمان مناسب برای ایجادوبلاگ شخصی شمافرامی رسد. شایدعلاقه مندیدهمین حالاشروع کنید؛ اما اگرمی خواهیدوبلاگی موفق داشته باشید، اول بایدبه چندنکته توجه نمائید؛ نکاتی که درواقع همان برنامه ریزی دراین زمینه است؛ کاری که کلیدموفقیت درایجادیک وبلاگ خوب می باشد:

1- اول فکرکنیدکه می خواهیدباوبلاگ خودچه کارکنید.

چه نوع وبلاگی می خواهیدایجادکنید؟ هدفتان ازایجادآن چیست؟ آیامایلید یک وبلاگ حصوصی درست کنیدودرآن تجارب وافکارشخصی خودرامطرح نمائید؟مثالاً اگریک معلم هستید، آیا می خواهیدبعضی ازفنون آموزشی موردعلاقه ی خودیا برخی ازایده های خوددرجهت کاربردتکنولوژی برای آموزش زبان رامطرح نمائید؟ آیاطرقی هوشمندانه برای تعلیم لغات وایده هائی کارآمدبرای آموزش ادبیات دراختیارداریدومی خواهیدآن هاراارائه دهید؟ شایدمایل باشیدوبلاگی تأسیس نمائیدکه به جهت استفاده ی دانش آموزانتان، به منابع آموزشی دیگر، لینک داشته باشد.

2- بعدیک اسم مناسب برای وبلاگ خودانتخاب کنید.

بعدازآنکه مشخص کردیدچه نوع وبلاگی دوست دارید؛ لازم است یک اسم مناسب برای آن گزینش نمائید. بدون توجه به اینکه برای ایجادوبلاگ ازچه نرم افزاری استفاده کنید، ازشماخواسته خواهدشداول یک نام برای وبلاگتان انتخاب نمائید. ممکن است نتوانیدهمان لحظه اسم مناسبی به خاطرآورید؛ بنابراین بهتراست قبل ازاقدام به ایجادآن، یک اسم خوب برایش درنظرگرفته باشید. دقت کنیدکه نامی هوشمندانه انتخاب کنیدکه به طریقی گویای هدف ومقصدوبلاگتان باشد.

3- بعدمحتواهای مخصوص وبلاگتان راتعیین نمائید.

چه چیزهائی می خواهیددروبلاگتان بگذارید؟ چه مقداراطلاعات قصدداریدارائه نمائید؟ این اطلاعات راچگونه می خواهیدسازمان دهیدوعرضه کنید؟ ممکن است لازم باشدبرای امکان ایجادتغییرات بعدی، دیدگاهی کلی وبرنامه ای درازمدت رادرنظربگیرید. مجدداً اگریک معلم هستید، چه نوع اطلاعاتی می خواهیددروبلاگتان بگذارید؟ آیاازتکالیف، وقایع، اطلاعیه ها، ولینک هابرای منابع دیگر، استفاده خواهیدکرد؟ برای وبلاگتان چه قسمت هاوبخش هائی رادرنظرمی گیرید؟وچگونه قصدداریدازآن دربرنامه ی آموزشی کلاستان استفاده کنید؟ مثلاً اگرمی خواهیددرباره ی تجارب آموزشی خوددریک کلاس معین مطلب بنویسید، آیامایلیداین کاررابطورروزانه انجام دهیدویاهروقت که امکان آن راداشتید؟ آیامی خوهیدروی فعالیت های روزانه ی بچه هاونحوه ی پیشرفت یادگیری آن هامتمرکزشویدویامایلیدفقط به بعضی فعالیت هاووقایع مخصوص بپردازید؟آیاازتصاویرهم استفاده خواهیدکرد؟ آیاازخوانندگانتان نظرخوهیدخواست؟آیالینک دادن به سایت های دیگرجزئی ازوبلاگ شماخواهدبود؟

4- بعدبه مخاطبان موردنظرخودبیندیشید.

چه کسانی ازوبلاگ شمااستفاده خواهندکردیامحتویات آن راخواهندخواند؟معلمان دیگر؟ همکارانتان درمؤسسات دیگر؟ ایامی خواهیدمخاطبانی عمومی داشته باشید؟ بسیارمهم است که هم درموقع طراحی وبلاگ وهم درزمان کاروفعالیت آن، همواره مخاطبان ویژه خودرامدنظرداشته باشید. بارعایت این نکته، به زودی ازمیزان نأثیرگذاری شیوه های نگارش خودنیزمطلع خواهیدشد.

ه) یک نوجوان وبلاگ راچگونه می بیند:

1.یک مکان دوست داشتنی برای نوشتن.

2.جائی که امکان می دهدخارج ازضوابط فکرکنی.

3.محلی برای بیان احساسات ونظریات خود، درباره ی اخبارروزمره.

4.حوزه ی اختصاصی وشخصی یک نفر.

5.به من امکان می دهدگزارشگرویژه ی اخبارباشم.

6.محلی برای تمرین مهارت های نوشتاری خودم.

7.محیطی که به من اجازه می دهدستاره ی اخبارواطلاعات باشم.

8.جائی که درآن می توانم اندیشه های خودرابادیگران درمیان بگذارم.

9.محلی که می توانم درآن راجع به اخبارجاری، تحقیق وبررسی نمایم.

10. مکانی محتوی اخبارواطلاعات لذت بخش.

11. محیطی که به من اجازه می دهداحساسات واقعی خودرابروزدهم.

12. جائی که صدای مارابه گوش عموم می رساند.

13. یک وب سایت عالی که اجازه می دهدعقایدواحساسات شخصی

خودرا، درباره ی وقایع روزمره، بیان نمائیم.

14. یک سایت آموزشی که می توانی درآن آزادانه فکرکنی.

15. جائی که دیگران می تواننددرآن مطلب بگذارندومن می توانم به

آن هاپاسخ دهم.

16. جائی که می توانم همزمان درآن هم تفریح کنم وهم چیزیادبگیرم.

17. جائی که هیچ کس نمی تواندشحصیت مراکنترل کند.

18. چیزی که می توانی به وسیله ی آن هم درکلاس باشی وهم به

زنگ تفریح بروی.

19. چیزی که به شماکمک می کندمهارت های نگارشی خودرابهبود

بخشید.

20. حوزه ای که درآن باچیزهای نازه درگیرمی شوی.

21. مکانی که درباره ی مردمان دیگرجهان چیزمی آموزی.

22. محلی که می توانی حقایقی راجع به اخبارجاری بنویسی.

23. محیطی که اجازه می دهدافکارخودراآزادانه بیان نمائی.

24. محلی که می توانی به جای اسم حقیقی ازاسم مستعاراستفاده

کنی.

25. جائی که می توانی درآن کارهای جالبی بکنی، مثالاً سؤال مطرح

کنی وازدیگران بخواهی جواب بدهند.

26. دراینجا، دیگران می تواننددرباره ی نحوه ی نگارش ماقضاوت کنند.

27. محیطی که می توانم درآن هرچه دلم می خواهدبگویم.

28. جائی که ازنوجوانی می توانی درآن فعالیت کنی ومنتظرگذشت

زمان نباشی.